ชื่อ - นามสกุล :นางอารีย์ โยธา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 196 ม.4 ต.สันต้นหมื้อ
Telephone :053-377343
Email :admin@stms.ac.th