[ Rungnapa12315 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาว รุ่งนภา สำราญ
ชื่อเล่น : 
รุ่ง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
12/12/2545
อายุ : 
17
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
rungnpharay63@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านฮ่องห้าน้อย
อำเภอ : 
เเม่อาย
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
50280
เบอร์โทรศัพท์ : 
0864343073
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย