ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
Ban-sun-ton-mue-school Maeai Chiangmai Thailand
196 หมู่ที่ 4 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ 053-377343 โทรสาร 053-377343